Jak przekonać zarząd do inwestycji w badania satysfakcji pracowników?


Jak przekonać zarząd do inwestycji w badania satysfakcji pracowników?

Odwołuj się do obszarów bliższych zarządowi

Rozmawiając z zarządem warto spróbować rozmawiać językiem zarządu, operować tymi samymi pojęciami i wartościami. Na przykład można nawiązać do inwestowania w badania konsumenckie – firmy wydają miliony na systematyczne badania swoich klientów, aby jak najlepiej ich poznać, segmentować i dzięki temu najtrafniej dopasować do nich swoją ofertę. Nie bazują w tym obszarze na przeczuciach i intuicji, gdyż od tego zależy lojalność klientów, zysk i rozwój firmy.

Zatem dlaczego w relacjach z klientem wewnętrznym – pracownikami, działania miałyby wyglądać inaczej? W obu przypadkach mamy do czynienia z ludźmi, relacjami z organizacją, lojalnością, możliwością zysków. Skoro marketing i zarządzanie nie działają ad hoc, czemu miałby tak działać HR?

Podczas rozmowy przyda się wachlarz solidnych argumentów. Możemy je podzielić na kilka rodzajów. Na potrzeby artykułu wymienimy kilka z tych, które podpowiadamy podczas szkolenia „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

MODELE

Podczas rozmów z zarządem warto powoływać się na istniejące konstrukty teoretyczne, np. modele stworzone przez specjalistów, aby wskazać, że proponując badanie, nie opieramy się na intuicji czy trendach, a podejmujemy decyzje w oparciu o dostępną wiedzę. Jako przykład tego rodzaju argumentu można podać chociażby Model pięciu faz rozwoju organizacji w zakresie stosowania analiz z obszaru HR Dave’a Foxalla.

Fragment prezentacji Szkolenia IC Mobile: „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

W fazie pierwszej analizy i badania HR nie istnieją, nie są zupełnie wykorzystywane w funkcjonowaniu biznesowym firmy. 

W fazie drugiej następuje rozwój świadomości wagi analiz, są one używane od czasu do czasu w sytuacji problemowej. 

W fazie trzeciej dochodzi do zrozumienia istotności regularnych badań pracowników, nie tylko w celach rozwiązywania naglących problemów, ale także w celach prewencyjnych. Czyli analizy i badania HR znajdują swoje stałe miejsce w procedurach funkcjonowania firmy.

Kolejnym, czwartym etapem jest faza wdrażania w struktury organizacji zaawansowanych badań i analiz.

Ostatnim, piątym etapem rozwoju w zakresie wykorzystania badań HR jest etap kreślenia możliwych scenariuszy przyszłości.

Skoro czytasz ten artykuł, Twoja firma zapewne jest w pierwszej lub drugiej fazie.

BADANIA

To paradoks, ale podczas rozmów z zarządem na temat korzyści z przeprowadzania cyklicznych badań satysfakcji, pomocne będą właśnie badania. Odpowiedzą za nas na pytania typu: „A po co badać, pracownicy na pewno są zadowoleni…”. Warto powołać się na wyniki badań./raporty znanych instytucji, jak np. Instytutu Gallupa. Poniżej przykład wyników badań dotyczących etyki pracy i zaangażowania pracowników (Gallup’s Employee Engagement Survey, 2021 r.), z których wynika, że 51% badanych pracowników nie jest zaangażowanych w miejscu pracy, 17% nie jest aktywnie zaangażowanych, a zaledwie 32% wszystkich pracowników wykazuje wysoki poziom zaangażowania. Jeśli te liczby mają się zmienić, to musi się coś zmienić w organizacjach, a do tego niezbędna jest wiedza, konkretne dane, informacje pozyskane od pracowników nt. satysfakcji z wykonywanej pracy.

Fragmenty prezentacji Szkolenia IC Mobile: „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

PRZYKŁADY Z RYNKU

Wsparciem w komunikacji z zarządem będą też konkretne przykłady z naszego rynku, firmy, które chwalą się otwarcie badaniami opinii przeprowadzanymi wśród pracowników. Warto znaleźć kilka z nich i dołożyć do prezentacji. Poniżej przykładowy artykuł o firmie Velux.

Fragment prezentacji Szkolenia IC Mobile: „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

CIEKAWOSTKI

Fragment prezentacji Szkolenia IC Mobile: „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

Oczywiście użyjecie takich ciekawostek, w zależności od kultury organizacyjnej. Jeśli w firmie panuje nieformalna komunikacja, można sobie pozwolić na wplecenie badań z przymrużeniem oka. Wywołanie uśmiechu i pozytywnych emocji u słuchaczy, może wspomóc uzyskanie aprobaty, a na pewno nie zaszkodzi.

PS Informacje na tej grafice są prawdziwe :) Akinori Nakata w 2010 roku odkrył podczas prowadzonych badań, iż u pracowników usatysfakcjonowanych z pracy zaobserwowano większą liczbę białych krwinek, co skutkowało zwiększeniem odporności organizmu tych pracowników.


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
JAK SAMODZIELNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

To zaledwie fragment możliwych argumentów, które pomogą przekonać zarząd/szefa do cyklicznego przeprowadzania badań satysfakcji. Pełna wersję argumentacji prezentujemy podczas jednego z modułów naszego autorskiego szkolenia: „Jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników”.

Szkolenie jest jednodniowe. Trwa łącznie 7 godzin, z czego 1 godzinę przeznaczamy na przerwy. Spotykamy się w trybie online. Każdy moduł spotkania prowadzony jest w konwencji: dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Po przekazaniu wiedzy z danego obszaru, przechodzimy do ćwiczeń praktycznych i wspólnie staramy się dopasować ich efekty do konkretnych potrzeb danej organizacji. Na każdym etapie można zadawać pytania prowadzącym. Prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte, ale w bardzo małych grupach. Dzięki temu praca podczas ćwiczeń jest indywidualna, oparta o prawdziwe wyzwania uczestników szkolenia.

Po szkoleniu, każdy uczestnik oraz jego organizacja otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zainteresowana/-y? Kliknij po szczegóły >>

.