Używasz tego słowa?


Używasz tego słowa?

Jakie jest najważniejsze słowo w komunikacji zmiany?

- Pracownik?

- Firma?

- Rozwój?

- Pomidor! Żadne z powyższych.

Słowo, o jakim traktuje ten artykuł to potężne narzędzie, które pomaga zwiększyć aprobatę dla zmian i próśb o wykonanie jakiegoś zadania. Wprowadzone na stałe do komunikacji wewnętrznej, może radykalnie zmienić kulturę w firmie na bardziej otwartą i przychylną zmianom.

Moc tego słowa to nie wymysł beletrystyczny, lecz zjawisko społeczne poparte 50 latami badań! Jego niezwykłą skuteczność odkryła jako pierwsza, już w latach 70., wybitna psycholożka z Harvardu Ellen Langer – autorka wielu znanych książek, m.in. bestsellera „Mindfulness”, od którego rozpoczęła się ogólnoświatowa „kariera” metody zarządzania emocjami przez „uważność”.

Słowem, które otwiera wiele drzwi i sprawia, że ludzie zamiast „nie,” zaczynają odpowiadać „tak” na nasze pomysły, jest:

PONIEWAŻ

Badania psychologiczne i socjologiczne potwierdziły, że podanie istotnego uzasadnienia prośby, zwiększa szansę na uzyskanie zgody. Dlatego prosząc o coś, np. pracowników o zrozumienie i zaakceptowanie zmian wdrażanych w firmie, warto zawsze uzasadnić te zmiany, podając istotne powody, dla których one zachodzą.

Przykład:

Jeżeli firma X zmienia lokalizację, aby zmniejszyć koszty wynajmu biur, a zaoszczędzone fundusze chce przeznaczyć na rozwój linii produkcyjnej, co umożliwi rozwój całej organizacji w najbliższych latach, wzrost konkurencyjności na rynku, a co za tym idzie sprawi, że firma stanie się jeszcze bardziej stabilnym miejscem pracy – to podanie takiej argumentacji do wiadomości pracowników, zdecydowanie ułatwi im akceptację zmiany.

Przeciwną reakcję – opór przed zmianami, wywoła wydanie zwykłego komunikatu informujące o przeprowadzce bez podania jej powodów. W takim przypadku można spodziewać się powstania tzw. „drugiego obiegu informacji” i plotek głoszących wymyślone powody przeprowadzki firmy. A w tym zakresie wyobraźnie ludzka nie zna granic i często podpowiada czarne scenariusze („Może firma ma kłopoty finansowe?”, „Widziałem nowe biuro na mapie satelitarnej, wygląda na mniejsze, to znaczy, że będą zwalniać!” itp.)

Słowo „ponieważ” jest ważnym elementem Metody 4P, autorskiej metody IC Mobile opracowanej i stosowanej w komunikacji zmian oraz eventów firmowych. Pojawia się m.in. w kroku 1. metody – „Przygotuj”, w którym podpowiadamy, jak przygotować się do komunikacji zmiany już od momentu zadecydowania o nich przez zarząd organizacji.

.