Redaktorzy nie chcą pisać?


Redaktorzy nie chcą pisać?

1. Zapytaj o powody i odpowiedz na nie
W codziennej mowie często wspominamy, co jest wybrukowane dobrymi chęciami. Wiele z nich to także nietrafione próby mobilizacji redaktorów do pisania w wewnętrznych kanałach komunikacji. Zachęty benefitami – płacowymi i poza płacowymi, konkursy na najlepsze teksty, przyznawanie tytułów dziennikarzy firmowych, rozdawanie gadżetów, upominków, szkolenia… to wszystko ląduje często w siódmym kręgu ognia i spala na panewce. Dlaczego? Przecież to świetne benefity! Zazwyczaj powodem jest niedopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań zespołu redakcyjnego. Czasem wystarczy po prostu zapytać redaktorów, dlaczego nie chcą pisać. Być może wcale nie chodzi o benefity…

2. Udostępnij redaktorom narzędzia do pracy
W tym przypadku rozumiemy to jako umiejętności warsztatowe, redaktorskie i wypracowaną strategię pisania tekstów oraz politykę publikacji. Czasem lekkie pióro to za mało. Trzeba wiedzieć, jak pisać, żeby być czytanym. Zacząć od znalezienia pomysłu na materiał, który zainteresuje innych, pozyskania treści (wsadu), zredagowania ich pod katem długości, formy, kolejności informacji, języka, polityki publikacji (jeśli firma taką posiada), a skończyć na umiejętności obsługiwania narzędzi, które służą w firmie do komunikacji.

Część z tych wątpliwości/wyzwań rozwieje wypracowana przez Was strategia publikacji. Tak, koniecznie w zespole – zapewni to jej zrozumienie i większe poparcie przez cały zespół, a wynika to z punktu 3.

3. Daj zespołowi poczucie sprawczości
Zawsze chętniej angażujemy się w te inicjatywy, na które mamy realny, a nie tylko pozorny wpływ. Stąd nasza zachęta, aby zapraszać redaktorów do prac nad strategią czy polityką publikacji. A także do organizowania cyklicznych spotkań zespołu, podczas których redaktorzy mogliby dzielić się swoimi pomysłami na rozwój kanałów komunikacji, czy nowe cykle tematyczne.

4. Zniweluj strach przed odpowiedzialnością za słowa
Zdarza się, że redaktorzy wewnętrzni obawiają się publikować, żeby nie napisać czegoś „nie tak”. Można odpowiedzieć na tą barierę przygotowując wspomniana wcześniej politykę publikacji – czyli zbiór zasad, o czym można pisać, a o czym nie - koniecznie z wyjaśnieniem, dlaczego jest to ważne dla firmy. A dodatkowo można ustalić z redaktorami, że szef zespołu będzie sczytywał i akceptował teksty do publikacji, aby odpowiedzialność spadła na barki jednej – najlepiej poinformowanej osoby.


Podzieliłyśmy się z Wami wnioskami z naszym obserwacji, rozmów z organizacjami i codziennej współpracy z zespołami redaktorskimi. Jakbyśmy miały podsumować je jednym zdaniem, brzmiałoby ono: pytaj „dlaczego?”, słuchaj odpowiedzi i staraj się znaleźć na nią rozwiązanie.

Jeśli potrzebujecie wsparcia w mobilizacji Waszego zespołu, albo dopiero przymierzacie się do stworzenia wewnętrznej redakcji, koniecznie skontaktujcie się z nami: office@ic-mobile.pl 

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i wskazówkami. Zdejmiemy ciężar z Waszych barków przejmując to zadanie na siebie lub towarzysząc Wam w tej drodze. Do usłyszenia!

.