27 lat Metody MoSCoW


27 lat Metody MoSCoW

Metoda MoSCoW została opracowana przez Dai Clegga ok. 1994 r., a jej nazwa nie ma nic wspólnego ze stolicą Federacji Rosyjskiej, bo MoSCoW to po prostu skrótowiec. Duże litery oznaczają poszczególne kategorie:

M – Must have

S – Should have

C – Could have

W – Want / Won’t have (this time)

Czym właściwie jest MoSCoW? Metoda ta daje nam przepis na posortowanie planu komunikacji wewnętrznej według istotności poszczególnych działań. Metoda priorytetyzacji jest wykorzystywana w analizie biznesowej przy tworzeniu oprogramowania. Jednak bardzo łatwo można ją na stałe zaimplementować do procesu tworzenia planu działań w komunikacji wewnętrznej.

Metoda ta zakłada, że każdy element w planie komunikacji powinien zostać skategoryzowany poprzez przydzielenie go do jednej z powyższych kategorii. W każdej chwili powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla nas M (Must have), a co tylko C (Could have).

Metodę MoSCoW można zastosować zarówno w komunikacji zmiany, jak i podczas przygotowania strategii komunikacji na kolejne lata. Nasz plan zawsze powinien zawierać elementy ważne, mniej ważne i te, których nie będziemy realizować czy kontynuować w najbliższym czasie.

Skoro wiemy już jakie mamy kategorie, przyjrzyjmy się ich znaczeniu w kontekście komunikacji.


M – Must have to wszystkie działania i plany, których implementacja jest konieczna.

S – Should have to takie elementy naszej komunikacji, które są wartościowe tak z punktu widzenia planów komunikacyjnych, jak i pracowników. Jednak... mogą być zrealizowane w inny niż zaplanowany lub preferowany sposób, jeśli będzie to bezwzględnie konieczne.

C – Could have to działania i realizacje, które nie są konieczne, jednak mogą zwiększyć zadowolenie pracowników przy równocześnie niskim koszcie realizacji. Z punktu widzenia całego planowania, realizacja tych działań powinna zająć niewielką ilość czasu, bo i korzyści po stronie organizacji nie są znaczące.

W – Want / Won’t have tu trafiają takie działania, których nie zrealizujemy w najbliższej przyszłości. Działania oznaczone jako WON’T są elementami, z których rezygnujemy zupełnie, albo ich realizacja nastąpi w innych latach, jeśli zakres, budżet i czas na to pozwolą.

Działania i akcje z planu komunikacji wewnętrznej, aby były skuteczne i atrakcyjne, powinny składać się w:


60% z MUST haves

20% z SHOULD haves

20% z COULD haves


Wymagań przypisanych do ostatniej z kategorii (W) nie ujmujemy w planie na najbliższy rok.


Jak korzystać z metody MoSCoW?

Zastosowanie metody MoSCoW nie wymaga specjalnych umiejętności, ani nawet praktyki. Po przedstawieniu ogólnych założeń priorytetyzacji zarządowi czy przełożonemu, dość łatwo uzyskamy wspólne zrozumienie tego, co jest najważniejsze.

Warto pamiętać, aby po akceptacji planu, ustalić cykle, w których będziecie przeglądać dokument w celu aktualizacji priorytetów.

A co jeśli coś się w firmie zmieni? Pamiętaj w każdej chwili może pojawić się coś nowego, co spowoduje przesunięcie Twojego planu i poszczególnych jego elementów. Jeśli stanie się coś, czego wcześniej nie dało się przewidzieć, a powinieneś zaplanować to w bieżącej komunikacji – zastanów się, z czego możesz zrezygnować, a co nadal pozostaje w komunikacji M.

.