10 refleksji po webinarze


10 refleksji po webinarze

1. Pracownicy potrzebują teraz spotkań i integracji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Organizuj wydarzenia firmowe, aby budować relacje z pracownikami.

2. Wydarzenia mogą odbywać się w tradycyjnej formie – również w żółtej strefie (z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa), formie online lub hybrydowej – łączącej obie te formy.

3. Wydarzenie online też może być z efektem „wow”! Jeśli chcecie, zaprosimy Was do świata awatarów, grywalizacji i hologramów.

4. Szukaj możliwości, nie ograniczeń. COVID-19 przyspieszył gotowość wielu firm do spotkań hybrydowych, a także zupełnie wirtualnych, które umożliwiają spotkanie zespołów rozproszonych z całego kraju, a nawet całego świata! Skorzystaj z tego. Może to okazja, aby Twój rozproszony zespół pierwszy raz spotkał się podczas wspólnego wydarzenia integracyjnego?

5. Zacznij informowanie o wydarzeniu od momentu podjęcia decyzji o jego organizacji.

6. Do komunikacji wykorzystaj Metodę 4P.

7. Daj moc sprawczą pracownikom – pozwól im zadecydować o formie wydarzenia i chociaż niektórych atrakcjach. Integruj budując zaangażowanie wokół wspólnego celu, np. charytatywnego lub wokół wyzwania.

9. Zorganizuj event z doświadczonymi profesjonalistami.

10. Szyj wydarzenia na miarę swojej organizacji, a nie według trendów.

Zapraszamy do kontaktu!

.