Luksus czy must have?


Luksus czy must have?

W każdej organizacji istnieje komunikacja z pracownikami, bez względu na to, czy jest bardziej czy mniej sformalizowana. Potrzeba ustrukturyzowania komunikacji wewnętrznej w firmie najczęściej pojawia się po kryzysie lub przed ważnymi zmianami. Firmy, które do tej pory pozostawiały ten obszar niezagospodarowanym, w czasie Covid-19 zorientowały się, że nie tylko straciły możliwość poprowadzenia pożądanej komunikacji z pracownikami, ale pozostały w tyle za innymi – doświadczonymi konkurentami, którzy zrozumieli wcześniej, że komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w tak niepewnych czasach. 

Firmy, które na długo przed kryzysem zainwestowały w komunikację wewnętrzną, przekonały się, że jeśli regularnie dba się przepływ i wymianę informacji w organizacji oraz wskazywanie kierunków działania, czy pożądanych postaw, łatwiej uzyskuje się poparcie i motywację pracowników. Dowiedziały się dużo wcześniej, że zmiany warto komunikować w otwarty sposób, językiem korzyści, tłumacząc pracownikom, dlaczego one także im – mówiąc wprost – się opłacają. I w czasie Covid-19 nie było to dla nich już nic nowego.


Pamiętajmy, że tak pracownik, jak i firma funkcjonuje na bazie rachunku zysków i strat i każdy chce mieć fundusze na własne potrzeby. Rozumienie zmian, ich przyczyn i skutków, zwiększa szansę na ich akceptację. Dlatego tak ważna jest komunikacja nie tylko w czasie kryzysu, ale właśnie w stabilnych czasach. To, co zostanie wypracowane w korzystnych, przewidywalnych warunkach, będzie procentować w czasie zmiany.


Warto pamiętać!

Na zwiększenie zaufania pracownika do organizacji wpływa:

  • otwartość w komunikacji,
  • gotowość do dyskusji,
  • szczere rozmowy (nie tylko o zmianach).

Każdy ma inne doświadczenia, dlatego pewne informacje wymagają dialogu i doszczegółowienia. Nie bójmy się zatem pytać i rozmawiać. Pracownik dzięki temu poczuje się ważny dla organizacji, doceniony. Będzie z większym zaufaniem odbierał wszelkie zmiany w firmie stając się często nawet ich ambasadorem i z większą motywacją będzie podchodził do swoich obowiązków, niż ten pracownik, który czuje, że jego głos się nie liczy.

Jeśli zatem myślisz o zagospodarowaniu komunikacji wewnętrznej zastanów się:

  • jakimi kanałami już dysponujesz (które są drożne, a które blokują informacje),
  • jakie narzędzia już funkcjonują, a jakich brakuje lub trzeba je zmodyfikować (technologia, dotarcie, pozyskiwanie informacji zwrotnej),
  • komu w firmie możesz powierzyć to zadanie (komunikatorzy formalni / nieformalni / liderzy / bezpośredni przełożeni / dedykowana komórka) ?
  • w jaki sposób informacje powinny się rozprzestrzniać w firmie? (czy uwzględniasz kaskadę, czy profilowanie po obszarach, narzędziach?)
  • jaką rolę będzie pełnił prezes / właściciel / bezpośredni przełożeni poszczególnych jednostek?


Pamiętaj przy tym, że jeśli jesteś Prezesem / Właścicielem firmy lub osobą, która otrzymała zadanie sformalizowania komunikacji wewnętrznej, nie musisz znać się na wszystkim. Lider, czy osoba odpowiedzialna nie musi wypowiadać się na wszystkie tematy – dobrze gdy pozwala wypowiadać się innym, którzy są ekspertami w swojej specjalizacji.


Potrzebujesz wsparcia, chcesz uporządkować komunikację wewnętrzną, ale na razie bez tworzenia dodatkowego etatu? Nie daj się ponownie zaskoczyć. Pomożemy Ci dobrze się przygotować na sytuacje, których jeszcze nie przewidziałeś. Skontaktuj się z nami.

.