Kampania nt. sygnalistów


Kampania nt. sygnalistów


5 najważniejszych filarów w komunikacji projektu „sygnalista” w firmie

Dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów wzbudza wiele kontrowersji. Począwszy od niedopasowania polskich przepisów na czas, po kulturowe skojarzenia sygnalisty z klasycznym „uprzejmym donosicielem”, czyniąc z wdrożenia kanału komunikacji dla sygnalistów, projekt podwyższonego ryzyka – a właściwie ryzyk – bo tych można zidentyfikować kilka.

„Sygnalista”, jak każdy inny projekt wdrażany w organizacji, wymaga odpowiedniej komunikacji do pracowników, by zyskać zrozumienie jego idei i aprobatę. Dlatego niezbędna jest kampania informacyjna. W IC Mobile projektujemy kampanie dopasowane do potrzeb organizacji, z wykorzystaniem m.in. intuicyjnych infografik (wdrażamy projekt kompleksowo – kanał komunikacyjny dedykowany organizacji + wsparcie techniczne + kampania około projektowa + opcja: wsparcie w tworzeniu procedur wewnętrznych).

Absolutnym minimum podczas tworzenia kampanii jest przygotowanie jej według odpowiedniego klucza. Można wykorzystać tu np. zasadę 5W (od ang. zaimków pytających: what?, who?, when?, where?, why?), tak chętnie stosowaną w dziennikarstwie.

1. Co (się zadzieje)? Z jednej strony, wychodząc z założenia, że z natury człowiek obawia się tego, co nowe, warto wyjaśnić, o co chodzi w projekcie, pokazać pracownikom, jak krok po kroku będzie wyglądało korzystanie z kanału dla sygnalistów oraz wskazać przejrzystość i łatwość jego obsługi. Z drugiej strony, należy podkreślić anonimowość, jaką sygnaliście zapewnia kanał komunikacji.

Zaopiekuj ryzyko: „nie potrafię”, „będą wiedzieć, że to ja, będę mieć kłopoty”.

2. Kto? Sygnalista – od tego, w jaki sposób przedstawisz rolę sygnalisty w organizacji, zależy powodzenie wdrożenia i prawidłowy przebieg projektu. Tutaj mogą pomóc grafiki prezentujące konkretne wydarzenia, które powinny być zgłaszane, jako naruszenie norm i praw innych osób, np. mobbing czy molestowanie.

Zaopiekuj ryzyko: „nie będę donosicielem”, „sygnalista to kapuś”.

3. Kiedy? – Pojęcie czasu w projekcie „sygnaliści” jest bardzo istotne. W komunikacji nie może zabraknąć informacji, od kiedy startuje kanał komunikacji, czy już działa, czy można zgłaszać też zdarzenia, które miały miejsce przed jego uruchomieniem, ile czasu na rozpatrzenie zgłoszenia ma organizacja, kiedy sygnalista może spodziewać się informacji zwrotnej o rozpatrywanej sprawie i in. Terminy te w większości wynikają z dyrektywy, opisaliśmy je w artykule Sygnalista w firmie.

Zaopiekuj ryzyko: dezinformacja, plotki w firmie.


4. Gdzie? – Kanał komunikacji z sygnalistami powinien być łatwo dostępny dla wszystkich bez wyjątku.

Zaopiekuj ryzyko: „nie wiem, gdzie to się zgłasza”, „nie będę szukać, nie mam czasu”, „pewnie tylko Ci z biura mogą zgłaszać”.


5. Dlaczego? Bo tak chce Unia :) – Ważne, aby wybrzmiało, że organizacja wdrażając kanał dla sygnalistów podporządkowuje się unijnemu prawu, a cały projekt wynika z konkretnej dyrektywy. 

Zaopiekuj ryzyko: „szef chce, żebyśmy na siebie donosili”.


Potrzebujesz kompleksowego gotowego rozwiązania dla sygnalistów?
Jeszcze zdążysz! Oferujemy specjalnie zaprojektowany zgodnie z dyrektywą kanał komunikacji, kampanię i materiały informacyjne dla pracowników.

Zapraszamy do kontaktu!

email: office@ic-mobile.pl

tel.: 782 066 347

.