Sygnalista w firmie


Sygnalista w firmie

Odpowiadamy na Wasze pytania.

➡️ Na jakim etapie są prace rządu nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli o tzw. sygnalistach?
Według informacji opublikowanych na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego ostatnie opiniowanie projektu ustawy odbyło się 30 grudnia 2021 r. (dane na dzień 26.01.2022 r.). Aby projekt trafił do Sejmu, czeka go jeszcze 6 komitetów, jedna komisja i Rada Ministrów. Więc może to jeszcze trochę potrwać. Chociaż nieoficjalnie krążą słuchy o I kwartale br.

Przypominamy, że 17 grudnia 2021 r. upłynął termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (chodzi o tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów). Aby stała się ona w pełni obowiązująca, powinna zostać wprowadzona w Polsce specjalną ustawą, która nadal jest procedowana.

➡️ Kim jest sygnalista?
To osoba zgłaszająca nadużycie zaobserwowane w organizacji. Może pochodzić zarówno z wewnątrz (pracownik), jak i z zewnątrz (np. klient, kontrahent).

➡️ Kogo obowiązuje dyrektywa?
Każdą organizację zatrudniającą powyżej 250 pracowników oraz podmioty prawne z sektora publicznego.

➡️ Kiedy dyrektywa zacznie obowiązywać mniejsze podmioty?
Od 2023 roku dyrektywa będzie musiała zostać wdrożona w organizacjach zatrudniających powyżej 50 pracowników.

➡️ Jakie obowiązki nakłada Dyrektywa?
Utworzenie i zapewnienie sygnalistom możliwości korzystania z zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości.

Utworzenie procedur reagowania na zgłoszenia sygnalistów i udzielania im informacji zwrotnej.

Zapewnienie sygnaliście anonimowości oraz zabezpieczenie go przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia.

  ➡️ Dlaczego sygnalista powinien być chroniony?
  Zdarzają się sytuacje, gdy osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach nie informują o nich, bojąc się szeroko pojętych działań odwetowych. Dlatego podjęto inicjatywę prowadzącą do ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w postaci Dyrektywy 2019/1937.

  ➡️ W jaki sposób poinformować interesariuszy organizacji o kanale komunikacji dla sygnalistów?
  Aby inicjatywa została dobrze zrozumiana, pracownicy powinni mieć świadomość , że projekt firmowy dotyczący „sygnalistów” jest odpowiedzią na przepisy unijne i rządowe, a nie inicjatywą firmy, zgłoszenia są anonimowe a sygnalizowanie nie równa się donoszeniu. Więcej na temat filarów komunikacji w obszarze „sygnalistów” napiszemy w kolejnych artykułach.

  ☑️ Potrzebujesz kompleksowego gotowego rozwiązania dla sygnalistów?
  Jeszcze zdążysz! Oferujemy specjalnie zaprojektowany zgodnie z dyrektywą kanał komunikacji, kampanię i materiały informacyjne dla pracowników.

  Zapraszamy do kontaktu!

  email: office@ic-mobile.pl

  tel.: 782 066 347

  .