Nowi na pokładzie


Nowi na pokładzie

Dobre praktyki onboardingu budują przede wszystkim pozytywny wizerunek Twojej firmy. Dobrze przemyślany i przeprowadzony onboarding pozwala uniknąć nieporozumień, ponieważ pracownik poznaje oczekiwania, jakie ma firma wobec niego. Szybciej utożsamia się z wartościami organizacji, jest lepiej zmotywowany i zadowolony z pracy. Poza tym dobrze wdrożony i zaopiekowany pracownik będzie efektywnie wykonywał swoje obowiązki już od samego początku.


Twoja checklista na przywitanie nowego pracownika w firmie:

· poinformuj o tym fakcie wszystkich pracowników – w zależności od wielkości firmy możesz to zrobić mailowo, w intranecie lub osobiście,

· zadbaj o kompletne wyposażenie stanowiska pracy nowego pracownika już w pierwszym dniu (adres e-mail, wizytówki, nie zapominając o kartach dostępu),

· zapewnij poradnik / podręcznik / manual, w którym znajdą się ważne informacje na temat specyfiki firmy (może mieć różne formy: e-booka, drukowaną, aplikacji lub funkcjonować w intranecie),

· jeśli masz gadżety firmowe przygotuj „welcome packs” z pewnością zostanie to dobrze odebrane,

· koniecznie zadbaj o dokumenty i podpisy niezbędne do formalnego rozpoczęcia pracy,

· oprowadź nowego członka zespołu po firmie, pokaż, gdzie może przechować i zjeść posiłek, odpocząć w czasie przerwy, czy pozyskać niezbędne materiały i narzędzia,

· opowiedz o podstawowych zasadach i wartościach obowiązujących w firmie (warto na tym etapie przedstawić zarys strategii organizacji, jej misję i wizję),

· wyznacz opiekuna dla nowego pracownika, który będzie mu służyć pomocą w procesie wdrażania (mentor, onboarding buddy),

· zapewnij wszelkie konieczne szkolenia dla danego stanowiska pracy,

· wskaż, skąd może pozyskać wiedzę nt. zasad i procedur oraz specyfiki firmy (intranet, baza wiedzy, tablice informacyjne, archiwa i in.),

· zadbaj o komunikację wewnętrzną (zaproś do współtworzenia treści w intranecie, gazecie firmowej), opowiedz o formalnych i nieformalnych grupach i wydarzeniach firmowych (integracje, akcje charytatywne itp.).

Nowo zatrudnionej osobie warto dać przestrzeń do podzielenia się swoimi doświadczeniami, zapytać o pomysły i spostrzeżenia dotyczące nowego miejsca pracy. Nie ma nic cenniejszego niż świeże spojrzenie na firmę, zasady pracy czy dotychczasowe procedury.

.