Komunikacja z sygnalistami


Komunikacja z sygnalistami

9 cech dobrego kanału zgłoszenia dla „sygnalistów”

Decydując się na wdrożenie kanału komunikacji dla sygnalistów w firmie, warto przefiltrować jego cechy przez poniższe 9 punktów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że narzędzie jest zgodne z wymogami Dyrektywy UE 2019/1937, którą powinniśmy się kierować do czasu wprowadzenia odpowiedniej ustawy przez rząd RP. A do tej jeszcze nam daleko… - pisaliśmy o tym w ostatnim artykule: Sygnalista w firmie - odpowiadamy na Wasze pytania o terminy, narzędzia i komunikację.


Jaki powinien być kanał zgłoszeń dla sygnalistów?

1. Niezależny od organizacji – dobrze, żeby danymi zarządzała firma zewnętrzna na swoich serwerach poza organizacją.

2. Umożliwiający zgłoszenia z wewnątrz (od pracowników), jak i z zewnątrz firmy (od klientów, kontrahentów).

3. Zapewniający poufność komunikacji i anonimowość zgłaszającego.

4. Zapewniający bezpieczny sposób dalszej komunikacji z sygnalistą – aby mógł dodać kolejne informacje lub zobaczyć status zgłoszonej sprawy.

5. Intuicyjny panel zarządzania zgłoszeniami dla administratora.

6. Udostępniający analitykę i statystyki zgłoszeń umożliwiające generowanie raportów.

7. Zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2019/1937.

8. Możliwość łatwego dopasowania do wewnętrznych procedur organizacji.

9. Odpowiednio zakomunikowany w organizacji. Wdrożenie powinno zostać poprzedzone kampanią informacyjną. Aby inicjatywa została dobrze zrozumiana, pracownicy powinni mieć świadomość , że projekt firmowy dotyczący „sygnalistów” jest odpowiedzią na przepisy unijne i rządowe, a nie inicjatywą firmy, zgłoszenia są anonimowe a sygnalizowanie nie równa się donoszeniu. Więcej na temat filarów komunikacji w obszarze „sygnalistów” napiszemy w kolejnych artykułach.


Potrzebujesz kompleksowego gotowego rozwiązania dla sygnalistów?
Jeszcze zdążysz! Oferujemy specjalnie zaprojektowany zgodnie z dyrektywą kanał komunikacji, kampanię i materiały informacyjne dla pracowników.


Zapraszamy do kontaktu!

email: office@ic-mobile.pl

tel.: 782 066 347

.